/שירותים

ניהול נכסים

ניתן לבצע רכישות וכך לצבור נכסים נוספים. במצב כזה, הניהול יהיה אישי ויתייחס לקניין עצמו. לעומת זאת, כאשר מבצעים רכישות במטרה להגדיל את ההון, דרוש ניהול מקצועי המבוסס על יעדים כדי לאפשר לאותן רכישות להניב פירות.

ניהול נכסי נדל"ן מורכב ממגוון שירותים אשר מבטיחים כי לאורך זמן הנכס הנמצא תחת ניהולנו ייצר הכנסה מאותם סכומים ששולמו לנו, החל מהערכה ראשונית, תכנון פיננסי, תמיכה לקבלנים ואיתור הזדמנויות, בין היתר.

הקשב לצרכים שלך
פתרון מותאם וייחודי
רווחיות

Promoting Wealth. Enriching People.

    País de Residência*