/שירותים

חלוקת עיזבון

הגורם העיקרי לאובדן הערך הכלכלי של משפחה הוא חלוקת הנכסים ללא חוקים או הנחיות מלבד אלה הנוגעים לחלוקה כמותית.

תכנון ירושה מוקדם או קיומה של ירושה מאפשרים ליישב בין הרצונות והציפיות של היורשים לזכויות ובין ערכי הון אשר לא יאושרו או לא יהיו ניתנים להשגה בביצוע חלוקה פשוטה.

אנו מציעים שירותי ניהול לטובת היורשים, בדרך זו נוכל להגדיל את ההכנסות של כולם.

הקשב לצרכים שלך
פתרון מותאם וייחודי
רווחיות

Promoting Wealth. Enriching People.

    País de Residência*