/שירותים

אשרות למטרת השקעה

אשרות הן מכשירי השקעה לשיפור המצב הכלכלי של מדינה נתונה הכוללת הטבות עבור אותו אזרח שיקבל אותה.

רכישת נדל"ן למטרת קבלת גולדן ויזה היא אחת הדרכים לעשות זאת, אך יש שמונה דרכים נוספות שעשויות להיות טובות יותר עבור מי שיבחר בנו, ולשם כך אנו כאן לייעץ מה תהיה הדרך היעילה ביותר.

הקשב לצרכים שלך
פתרון מותאם וייחודי
רווחיות

Promoting Wealth. Enriching People.

    País de Residência*